پلی غرب

برگزاری نمایشگاه بین المللی کشاورزی،دام و طیور،شیلات و آبزیان وصنایع غذایی در بغداد – عراق 19 تا 23 تیر 1400

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی،دام و طیور،شیلات و آبزیان وصنایع غذایی در بغداد با حمایت کریم الخفاجی وزیر کشاورزی عراق و مصطفی کاظمی نخست وزیر

ادامه مطلب »