پلی غرب

لیست قیمت لوله های آبرسانی – گروه صنعتی پترو آب حیات کالا


لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 135,447 لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 215,579 لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 304,980 لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 436,540 لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 648,830 لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 825,240 لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 1,034,540 لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 1,351,480 لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 1,707,290 لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 2,107,950 لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 2,670,070 لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 3,289,000 لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 4,096,300 لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 5,220,540 لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 6,646,770 لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 8,398,910 لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 10,641,410 لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 13,147,030 لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 16,471,910 لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 20,855,250 لوله پلی اتیلن 710 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 26,515,320 لوله پلی اتیلن 800 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 33,622,550 لوله پلی اتیلن 900 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 42,529,760 لوله پلی اتیلن 1000 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 52,564,200 لوله پلی اتیلن 1200 میلیمتر، PE100.PN10.SDR17 75,626,070Source link

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *