لوله های فاضلابی پلی اتیلن با توجه به نوع مواد اولیه در دوفشار 5 بار(pe80) و 6 بار (PE100) تولید میگردند.

با توجه به اینکه ضخامت جداره اتصالات تزریقی قابل تغییر نیست برای یکسان بودن ضخامت جداره لوله و اتصالات معمولا” از این دو نوع لوله برای استفاده در فاضلاب استفاده میشود.لازم به توضیح است امکان تولید لوله بر اساس سفارش مشتری با فشار4 بار و باهر نوع مواد اولیه (PE100 و PE80) وجود دارد که بدلیل عدم تطابق با ضخامت اتصالات از سوی تیم فنی مجموعه پیشنهاد نمیگردد.